PMC

Jag har stött på en ovanlig sjukhuspresentation av "blå lemmar" tre gånger under mina år av övning, även om förekomsten…