‘ + logoHtml + ‘

stołówka serwuje śniadania i obiady klasy “A” w cenie ustalonej przez zarząd szkoły powiatowej. Studenci mogą również zakupić pozycje menu jako a-la-carte. Studenci nie mogą kupować przedmiotów a-la-carte dla innych studentów. Studenci nie mogą kupować przedmiotów z automatów z przekąskami, jeśli ich konto na śniadanie / lunch jest ujemne. Uczniowie otrzymają bezpłatny i obniżony lunch w pierwszym dniu szkoły. Jeśli chcesz wziąć udział w tym programie, wypełnij formularz czarnym tuszem i poproś dziecko o zwrócenie go do swojego nauczyciela. Zachęcamy rodziców do wypełnienia formularza. Studenci mogą dokonać przedpłaty za posiłki z wyprzedzeniem. Rodzice mogą również dokonać przedpłaty za pomocą naszego systemu online. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie szkoły / powiatu. Podczas śniadań i obiadów uczniowie w stołówce powinni zachowywać się właściwie i aktywnie pomagać w utrzymaniu czystości, porządku i porządku w stołówce. Każde niewłaściwe zachowanie może poddać uczniów postępowaniu dyscyplinarnemu.

Meal Status

Breakfast Price

Lunch Price

Full Pay

Reduced Pay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.