Dopuszczalność dowodów SMS w sprawie rozwodowej

chociaż Illinois jest stanem bez winy rozwodu, dowody SMS mogą być wykorzystane w postępowaniu rozwodowym, jeśli ma to związek z opieką nad dzieckiem lub kwestiami finansowymi. Ponadto groźba szkody wobec strony poprzez wiadomości testowe lub nieustające nękanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych może być wykorzystana jako dowód w złożeniu zamówienia kontaktowego.

chociaż informacje przechowywane elektronicznie, takie jak wiadomości tekstowe, mogą być obfite i uzyskane poprzez odkrycie, dopuszczalność dowodów elektronicznych włącza szereg czynników dowodowych, takich jak:

trafność – dowody wiadomości tekstowych muszą być istotne dla postępowania. Czy dowodzi lub obala jeden z elementów prawnych sprawy? Na przykład wiadomość tekstowa od współmałżonka coś w stylu ” nigdy więcej nie zobaczysz dzieci!”w spornej walce o opiekę nad dzieckiem może okazać się istotne przy określaniu czasu rodzicielstwa i odpowiedzialności rodzicielskiej, wyjaśniając, że alienacja rodzicielska – ktoś, kto aktywnie stara się utrzymać swoje dzieci z relacji z drugim rodzicem – będzie miała konsekwencje.

Podobnie, jeśli teksty ujawniają, ile twój współmałżonek i inny mężczyzna lub kobieta cieszyli się potajemnym wyjazdem do Paryża lub wyrazem wdzięczności za drogi prezent, teksty mogą być dowodem rozproszenia majątku małżeńskiego związanego z podziałem majątku małżeńskiego i długu w rozwodzie.

autentyczność – uwierzytelnianie wiadomości tekstowych komunikacja może okazać się jednym z największych wyzwań dopuszczalności. Muszą istnieć wystarczające fakty, aby przekonać sąd, że dowód został stworzony przez osobę, która rzekomo go stworzyła. Czy numer telefonu identyfikuje, od kogo są odbierane wiadomości tekstowe? Pod jakim numerem telefonu otrzymano wiadomości? Czy można zidentyfikować osoby podłączone do numerów telefonów? Czy można określić czas i datę wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych i dokładnie to, gdzie był nadawca, gdy jego wiadomości zostały rzekomo wysłane? Te pytania i więcej, na które należy odpowiedzieć, aby uwierzytelnić komunikację tekstową.

pogłoski-podobnie jak dzieci bawiące się w grę telefoniczną, coś powtarzane raz po raz nabiera własnego życia; oryginalna wiadomość może zostać utracona w tłumaczeniu. Wynika z tego, że informacje otrzymane od innych ludzi,” powiedział – powiedziała – powiedziała”, których nie można odpowiednio uzasadnić, to pogłoski, bliski kuzyn plotek.

wartość dowodowa to dowód, który jest wystarczająco użyteczny, aby udowodnić coś w sprawie, a zatem nie przesądza niepotrzebnie umysłów sądu. Jeden przykład wartości dowodowej stawia to w ten sposób: w procesie o morderstwo fakt, że oskarżony kłócił się z sąsiadem Dawno, dawno temu (niezwiązanym z przestępstwem), nie ma wartości dowodowej, ponieważ nie dostarcza istotnych informacji do rozpatrywanej sprawy (chyba że spór był z ofiarą przestępstwa) i pozwalając przysięgłym na wysłuchanie o niezwiązanej walce, może zaszkodzić sądowi przeciwko pozornie agresywnemu oskarżonemu. W tym samym duchu, rozważając sprawę rozwodową, dostarczanie wiadomości tekstowych współmałżonka wymieniających słodkie Nicki w pozamałżeńskim romansie może nie mieć wartości dowodowej, aby udowodnić, że są mniej godni opieki nad dziećmi i może budzić uprzedzenia wobec strony oszukującej.

czy SMS-y są dopuszczalnym dowodem rozwodu?

wiadomości tekstowe mogą być obciążające lub potencjalnie szkodliwe dla sprawy rozwodowej, lub odwrotnie, w zależności od tego, kto co powiedział. Utrzymywanie całej komunikacji tekstowej między tobą a Twoim wkrótce byłym współmałżonkiem do absolutnego minimum i ograniczenie tego, co mówisz w wiadomościach tekstowych do przyjaciół i członków rodziny, jest dobrą praktyką, jeśli rozważasz rozwód. Czy SMS-y są dopuszczalne w sądzie rodzinnym to kwestia do omówienia z doświadczonym adwokatem prawa rodzinnego.

Jeśli masz pytania dotyczące rozwodu i dopuszczalności wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych lub innych wiadomości elektronicznych, skontaktuj się z Biurem prawa rodzinnego Libertyville Ronalda L. Dzwonek &

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.