Co to jest Asset Location?

w ciągu ostatniego roku w branży było wiele rozmów na temat znaczenia lokalizacji aktywów. W obliczu niestabilnych rynków i niepewnych czasów usłyszysz o wiele więcej.

omówimy, czym jest lokalizacja aktywów i dlaczego ma znaczenie dla inwestorów i Twoje wyniki finansowe.

co to jest tax-smart Asset Location?

tax-smart asset location można osiągnąć poprzez zlokalizowanie nieefektywnych podatkowo aktywów i Inwestycji generujących dochód (obligacje, akcje o wysokim obrocie) na rachunkach uprzywilejowanych podatkowo. Aktywa efektywne pod względem podatkowym, takie jak obligacje zwolnione z podatku, akcje długoterminowe i fundusze ETF, najlepiej znajdują się na rachunkach podlegających opodatkowaniu.

alokacja aktywów i lokalizacja aktywów są czasami mylone. Alokacja aktywów od dawna jest ostrożną metodą zarządzania wszystkimi posiadanymi aktywami w portfelu gospodarstw domowych w celu utrzymania pożądanego profilu ryzyka. W obliczu historycznych zmian na rynkach wielu doradców stosuje strategie inteligentnej lokalizacji aktywów, aby ustawić portfel gospodarstw domowych na właściwej drodze, aby poprawić wyniki w miarę powrotu rynków.

zgodnie ze znaczeniem zarządzania zarówno ryzykiem, jak i podatkami, ustalenie odpowiedniej alokacji aktywów jest na pierwszym miejscu, a następnie każde konto powinno być zorganizowane w celu zminimalizowania podatków i utrzymania ogólnej alokacji aktywów gospodarstwa domowego poprzez zlokalizowanie każdego aktywa na optymalnym koncie.

koordynując zarządzanie ryzykiem i podatkami, można z czasem osiągnąć lepsze wyniki zarówno dla inwestorów, jak i doradców.

strategie podatkowe poprawiające wyniki inwestorów

chociaż nie możemy kontrolować rynków, możemy kontrolować podatki.

jest to ważne, ponieważ podatki są największym kosztem ponoszonym przez inwestorów w czasie, zgodnie z badaniem portfeli &. Doradcy mają wiele możliwości, aby zamienić cytryny w lemoniadę, pomagając inwestorom zarządzać podatkami w następujący sposób:

  1. tax-smart Asset Location
  2. Tax-loss Harvesting
  3. tax-efficient Household Rebalancing
  4. tax-smart Retirement Paycheck

ten post koncentruje się na inteligentnej podatkowo lokalizacji aktywów i dlaczego jest to pierwsze pole do sprawdzenia, aby poprawić wyniki inwestorów i doradców w czasie.

“Lokalizacja, Lokalizacja, Lokalizacja”

wszyscy wiemy, że “lokalizacja” jest najważniejszym czynnikiem w Nieruchomościach. To samo można powiedzieć o inwestowaniu. Istnieją trzy różne rodzaje kont-opodatkowane, odroczone i wolne od podatku-a każda rejestracja ma inne traktowanie podatkowe. Co ważne, ważne jest, aby aktywa znajdowały się na najbardziej korzystnych kontach. Badanie Morningstar wykazało, że lokalizacja aktywów może zwiększyć wartość 50 punktów bazowych rocznie. Lokalizacja aktywów jest nie tylko ważna dla zarządzania aktywami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi, ale jest również jedną z przyczyn rosnącego trendu, w którym do zarządzania portfelem gospodarstw domowych włączane są renty odroczone od podatku, aby dodać dodatkową lokalizację aktywów.

ponieważ zarządzanie podatkami jest tak ważne ogólnie – a nawet bardziej teraz – mamy serię postów na temat możliwości pomocy Twoim klientom i Twojej praktyce poprzez zarządzanie portfelami na poziomie gospodarstwa domowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.