Blog

Posted on Lipiec 18, 2020lipiec 21, 2020 by Diana Avilez

sztuczna inteligencja w rolnictwie to narzędzie, które wygląda jak coś z science fiction, ale w rzeczywistości jest wdrażane z korzyścią dla światowych producentów, szczególnie dla tych, którzy pracują z rolnictwem precyzyjnym.

w tego typu rolnictwie wykorzystują zestaw technologii stosowanych w tej dziedzinie, aby zebrać niezbędne informacje do podejmowania decyzji, które rolnik musi przewidzieć. W ten sposób określają, co sadzić, gdzie, kiedy, a nawet mogą przewidzieć wielkość swoich upraw.

dlatego opiera się na sztucznej inteligencji (AI), maszyny wykonują zadania, które mogą być techniczne lub imitacja indukcyjnych i dedukcyjnych procesów ludzkiej myśli. Aby to osiągnąć, naukowcy polegają na obwodach elektronicznych i wyrafinowanych programach komputerowych, które są zasilane danymi w celu elektronicznego kopiowania funkcjonowania mózgu.

ten rodzaj “uczenia się” jest metodą obliczeniową, w której programiści nie umieszczają określonej funkcji, ale uczą komputer rozpoznawania wzorców. Na przykład uczą się zachowania zdrowych i chorych liści, aby określić, gdzie rozpylać herbicyd, a gdzie nie. Dzięki tym algorytmom maszyny mogą również określić, kiedy jest to epidemia, a kiedy chwast.

sztuczna inteligencja w rolnictwie kluczem do produktywności

sztuczna inteligencja działa tylko wtedy, gdy jest stosowana do specjalistycznych maszyn, które spełniają określone funkcje i są zaprogramowane tak, aby spełniały wcześniej ustalony cel. W rolnictwie jednym z obszarów o największym potencjale jest analiza informacji z zagranicy, czyli wiedza o tym, jak uprawy rozwijają się w swoim środowisku i dzięki tym informacjom dokonywanie prognoz.

dane do zastosowania sztucznej inteligencji w rolnictwie są zwykle pobierane za pomocą czujników, dronów lub ciągników, a następnie sugerują rolnikom działania, które muszą wykonać przez cały rok rolniczy. Przykładem tego jest wzięcie pod uwagę sposobu, w jaki deszcze zachowywały się w różnych okresach i na tej podstawie wybór metody nawadniania, a nawet zmiana rodzaju plonu.

jak wpłynie to na uprawy

uprawy wymagają wody zatrzymanej w glebie do przeprowadzenia procesów fizjologicznych i biologicznych. Jest to znane jako zapotrzebowanie na wodę.

to zapotrzebowanie na zasoby różni się w zależności od uprawy, warunków środowiskowych, gospodarki gruntami i fazy wzrostu, w której występuje. Aby go rozwiązać, istnieją Przewodniki uprawy, ale Przewodniki te zawierają tylko ogólne sugestie dotyczące przygotowania ziemi i nie analizują lokalnie potrzeb każdego producenta, dlatego tak istotne jest stosowanie aplikacji, które działają z konkretnymi informacjami o każdym z nich.

technologie te mogą szczególnie przynieść korzyści regionom, w których problem jest podkreślany przez dużą zmienność opadów i zależność rolników od praktyk burz, rodzaj rolnictwa, który zależy od zachowania deszczu podczas cykli produkcyjnych i zdolności gleby do wychwytywania i oszczędzania wilgoci. Niepewność spowodowana tymi praktykami stanowi obciążenie dla producentów, którzy są dotknięci niedoborami deszczu,opóźnieniami, gradem, a nawet suszą, ponieważ jedynym źródłem wody dla ich sezonowych upraw są opady.

oprócz tego FAO przewiduje, że zmiana klimatu wpłynie na praktyki rolnicze, stając się zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego i pracy dużej części ludności na całym świecie. Tak więc promowanie tego typu innowacji jest pilnym działaniem mającym na celu utrzymanie, a nawet zwiększenie wydajności rolnictwa.

poświęć trochę czasu i odwiedź naszego bloga co tydzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.