Bitwa pod Friedlandem

Bitwa pod Friedlandem była głównym starciem wojen napoleońskich pomiędzy wojskami Cesarstwa Francuskiego dowodzonymi przez Napoleona I a wojskami Imperium Rosyjskiego dowodzonymi przez hrabiego von Bennigsena. Napoleon i Francuzi odnieśli decydujące zwycięstwo, które przegoniło znaczną część armii rosyjskiej, która wycofała się chaotycznie nad rzeką Alle do końca walk. Pole bitwy znajduje się we współczesnym Obwodzie Kaliningradzkim, w pobliżu miasta Pravdinsk w Rosji.
starcie pod Friedlandem było strategiczną koniecznością po bitwie pod Eylau w 1807 r.nie dało rozstrzygającego werdyktu żadnej ze stron. Bitwa rozpoczęła się, gdy Bennigsen zauważył pozornie odizolowany korpus rezerwowy Marszałka Lannesa pod miastem Friedland. Bennigsen, który planował tylko zabezpieczyć swój marsz na północ do Wehlau i nigdy nie zamierzał ryzykować walki z liczebnie wyższymi siłami Napoleona, uważał, że ma duże szanse na zniszczenie tych odizolowanych jednostek francuskich, zanim Napoleon zdoła je uratować, i nakazał całą swoją armię nad rzeką Alle. Lannes umiejętnie bronił się przed zdecydowanymi atakami rosyjskimi, dopóki Napoleon nie mógł sprowadzić na pole dodatkowych sił.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.