Biotechnologia a nauki biomedyczne a Inżynieria Biomedyczna (bioinżynieria)

planujesz studiować biotechnologię lub nauki biomedyczne lub inżynierię biomedyczną po klasie 12? Ale mylić, która jest lepsza ścieżka kariery, lub zakresy kariery? Ten artykuł daje krótkie zrozumienie dziedzin tematycznych i zakresów kariery Biotechnologia vs nauki biomedyczne vs Inżynieria Biomedyczna (bio-Inżynieria).

Biotechnologia

czym jest Biotechnologia?

Biotechnologia to wykorzystanie i zastosowanie organizmów biologicznych i / lub procesów do celów przemysłowych i innych, w szczególności manipulacja genetyczna mikroorganizmów w celu produkcji określonych produktów. Mówiąc w prosty sposób, Biotechnologia to wykorzystanie żywych systemów i organizmów do opracowywania lub wytwarzania produktów lub “każde zastosowanie technologiczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, żywe organizmy lub ich pochodne do wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów do określonego zastosowania”. Ostatecznym celem biotechnologii jest poprawa jakości życia i zdrowia człowieka.

Subject Fields & Applications of Biotechnology

Biotechnology vs Biomedical Science vs Biomedical Engineering (Bioengineering)
Careers in Biotechnology

Biotechnology finds applications in health & medicine, agriculture, food processing & preservation, bio-fuels & bio-energy, chemical industry, environmental management, waste management, mining, leśnictwo, akwakultura, ochrona gleby itp. Biotechnologia zajmuje się głównie naukami przyrodniczymi. Dowiedz się więcej o głównych dziedzinach i zastosowaniach biotechnologii.

obszary badań i przedmiotów objętych biotechnologią obejmują głównie biologię komórek molekularnych, biochemię, mikrobiologię, botanikę, biologię systemów i statystykę. Zostaniesz wprowadzony do podstawowych pojęć współczesnej biologii, w tym biologii komórki, technik eksperymentalnych i przetwarzania danych, genomiki i proteomiki. Dodatkowo omówisz podstawy tradycyjnych dyscyplin inżynierskich i biologii, aby rozwiązać problemy napotkane w opiece zdrowotnej. Na poziomie licencjackim obejmuje również nauki podstawowe, matematykę, inżynierię i Nauki przyrodnicze.

Kariera w biotechnologii

w ramach ścieżki biotechnologicznej skupisz się na DNA, tkankach, mikroorganizmach, bakteriach, wirusach i złożonych białkach. W zależności od twoich zainteresowań możesz wybrać zawód w branży farmaceutycznej, spożywczej & branży napojów, rolniczej, przemysłowej, chemicznej lub środowiskowej. Biotechnologia jest przede wszystkim dziedziną zorientowaną na badania.

w zależności od specjalizacji i / lub ekspertyzy będziesz postrzegany jako biotechnolog Medyczny, biotechnolog farmaceutyczny, biotechnolog rolniczy, biotechnolog żywności lub biotechnolog przemysłowy. Jednak można również realizować kariery w sprzedaży, marketingu, spraw regulacyjnych, nauczania akademickiego. Biotechnologia jest głównie przemysłem opartym na produktach, a nie branżą usługową.

oto typowy program licencjacki (ug) na kierunku Biotechnologia.

B. Tech. Biotechnologia ścieżka kariery w Indiach: Punkt Widzenia studenta

typowe problemy studentów biotechnologii w Indiach – perspektywa studenta

Nauki biomedyczne

Biotechnologia a nauki biomedyczne a Inżynieria Biomedyczna (bioinżynieria)

czym jest nauka Biomedyczna?

nauka Biomedyczna to badanie ludzkiego ciała, jego struktury i funkcji w zdrowiu i chorobach. Głównym celem nauk biomedycznych jest zrozumienie mechanizmów chorób (przy użyciu zaawansowanych technik) oraz praca nad diagnozą i leczeniem tych chorób. Nauka Biomedyczna zajmuje się głównie faktami, teoriami i modelami opisującymi zjawiska biologiczne i kliniczne.

obszary tematyczne & zastosowania Nauk Biomedycznych

jako student nauk biomedycznych będziesz studiował szeroką gamę przedmiotów – biologię człowieka, fizjologię, anatomię, patologię, molekularną & biologię komórek, biochemię, mikrobiologia, farmakologia, biostatystyka, choroby zakaźne, immunologia, neurobiologia, Chemia Analityczna, bioinformatyka, proteomika itp. Skupisz się na zrozumieniu, jak komórki, narządy i układy funkcjonują w ludzkim ciele w zdrowych i chorych Stanach.

Recommended Post: Summer School on Biological Sciences & Medicine for High School Students (Class VIII-XII) from May 27 in Kolkata

Careers in Biomedical Sciences

Biotechnology vs Biomedical Science vs Biomedical Engineering
Career Options after Bachelors (UG) in Biomedical Science

After graduation, you can either go for a career track in services. Ścieżka ta obejmuje prace diagnostyczne i testy laboratoryjne w klinikach, szpitalach, laboratoriach diagnostycznych, a nawet laboratoriach kryminalistycznych. Możesz również pracować w branży, aby opracować nowy i innowacyjny proces diagnostyczny lub urządzenie. W ramach tej ścieżki będziesz ściśle pracować nad histopatologią, mikrobiologią medyczną, immunologią i urządzeniami medycznymi.

Biotechnologia vs Nauki biomedyczne vs Inżynieria Biomedyczna
możliwości kariery po MS / Ph. D. w naukach biomedycznych

druga ścieżka koncentruje się głównie wokół pracy badawczej na uniwersytetach, instytutach badawczych i biotechnologii & firmy farmaceutyczne, takie jak Impact Health Group (impacth.co.uk). skupisz się na biologii molekularnej, modelach zwierzęcych, pracy z białkami, akwizycji danych & analizie itp. Możesz również mieć karierę w pisaniu medycznym, zdrowiu publicznym, sprzedaży technicznej, marketingu i doradztwie w zakresie zarządzania.

Jeśli posiadasz tytuł licencjata w naukach biomedycznych, możesz również uzyskać tytuł magistra medycyny. Trasa ta nie jest jednak dostępna w Indiach. Dowiedz się więcej o karierach Nauk Biomedycznych & oferty pracy.

oto typowy kurs licencjacki (ug) w naukach biomedycznych.

Inżynieria Biomedyczna

czym jest Inżynieria Biomedyczna?

Inżynieria Biomedyczna (znana również jako bioinżynieria) jest interdyscyplinarną i stosowaną dziedziną inżynierii i biologii.

Inżynieria Biomedyczna ogólnie odnosi się do zastosowania biotechnologii w medycynie, opiece zdrowotnej, chirurgii i rehabilitacji.

dziedzina bioinżynierii obejmuje przede wszystkim biomateriały, biopodobne, bio-oprzyrządowanie, obrazowanie medyczne i wyroby medyczne.

obszary tematyczne& zastosowania Inżynierii Biomedycznej

Inżynieria Biomedyczna obejmuje stosowanie zasad inżynierii (mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej, informatycznej i chemicznej), nauk podstawowych (fizyki, matematyki, chemii i biologii) i biotechnologii (inżynierii tkankowej, inżynierii genetycznej).

Biotechnologia a nauki biomedyczne a Inżynieria Biomedyczna

celem dziedziny inżynierii biomedycznej jest rozwój systemów, urządzeń i urządzeń w celu rozwiązywania problemów klinicznych – zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Poza tym, diagnostyka i leczenie chorób, Inżynieria Biomedyczna odgrywa również dużą rolę w łagodzeniu, rehabilitacji i kompensacji niepełnosprawności i/lub urazów. Niektóre z typowych przykładów produktów inżynierii biomedycznej są protetyka, implanty piersi (jak te widoczne na źródle z VCI w chirurgii plastycznej), rozrusznik serca, MRI itp.

Kariera w Inżynierii Biomedycznej

inżynierowie Biomedyczni często współpracują i / lub koordynują z lekarzami, klinicystami, naukowcami biomedycznymi i pracownikami służby zdrowia. Inżynierowie biomedyczni wykorzystują swoją wiedzę w dziedzinie inżynierii, nauk przyrodniczych i medycyny. Dyplom z inżynierii biomedycznej przygotuje Cię do projektowania i budowy systemów medycznych. Otrzymasz szkolenie w zakresie instalacji i testowania produktów, takich jak funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI), Pozytonowa tomografia emisyjna (PET), mikroskopy elektronowe, rozruszniki serca, implanty ślimakowe. Nauczysz się również kalibrować, konserwować i naprawiać instrumenty medyczne. Dowiedz się więcej o karierach Inżynierii Biomedycznej: przegląd, studia, najlepsze uniwersytety i miejsca pracy.

oto typowy program na temat Inżynierii Biomedycznej.

Biotechnologia a nauki biomedyczne a Inżynieria Biomedyczna (bioinżynieria) – wnioski

wszystkie te trzy dziedziny są bardzo nakładające się na siebie i niezwykle interdyscyplinarne. Ale mają różnice w pojęciach i zastosowaniach. Zarówno sektor biotechnologiczny, jak i Biomedyczny to sunrise industries w Indiach i oferują doskonałe możliwości rozwoju zawodowego.

osiągnęliśmy wiele w badaniach medycznych. Ale choroby stylu życia, takie jak cukrzyca, rak, zawał serca i choroby zakaźne nadal nie są całkowicie rozwiązane. Poza tym zawsze jest miejsce na innowacje. Tak więc zakres biotechnologii, nauk biomedycznych i Inżynierii Biomedycznej nigdy się nie zmniejszy. Możesz również przeczytać o przemyśle biofarmaceutycznym w Indiach: wielkość rynku, Najlepsze firmy & startupy, wyzwania & przyszłe zakresy.

możesz również obejrzeć poniższe filmy na temat różnic między biotechnologią& Inżynieria Biomedyczna i kariera w naukach biomedycznych.

Źródło zdjęcia: Shiksha.com

doradca zawodowy | konsultant szkoleniowy za granicą | Blogger & content marketingowiec | solista

Dowiedz się więcej o mnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.