Wat is Asset locatie?

het afgelopen jaar is er in de industrie veel gepraat over het belang van de locatie van activa. In het kielzog van volatiele markten en onzekere tijden, zult u horen veel meer.

We zullen bespreken wat de locatie van activa is en waarom het belangrijk is voor beleggers en uw bottom line.

Wat is Tax-smart Asset locatie?

fiscale slimme locatie van activa kan worden bereikt door fiscaal inefficiënte activa en inkomstenproducerende beleggingen (obligaties, aandelen met een hoge omzet) op fiscaal voordelige rekeningen te plaatsen. Fiscaal efficiënte activa zoals belastingvrije obligaties, langetermijnaandelen en ETF ‘ s zijn het best te vinden in belastbare rekeningen.

de allocatie van activa en de locatie van activa worden soms verward. De allocatie van activa is lange tijd een voorzichtige methode geweest om alle deelnemingen in een portefeuille van huishoudens te beheren om een gewenst risicoprofiel te handhaven. In het kielzog van historische veranderingen in de markten, gebruiken veel adviseurs tax-smart asset location strategieën om de huishoudportefeuille op het juiste spoor te zetten om de resultaten na verloop van tijd te verbeteren als markten terugkomen.

in overeenstemming met het belang van het beheer van zowel risico ‘ s als belastingen, komt eerst het vaststellen van de juiste assetallocatie, en vervolgens moet elke rekening worden georganiseerd om belastingen te minimaliseren en de totale assetallocatie van huishoudens te handhaven door elk activum in de optimale rekening te plaatsen.

door het beheer van risico ‘ s en belastingen te coördineren, kunnen in de loop van de tijd betere resultaten worden gerealiseerd voor zowel beleggers als adviseurs.

belastingstrategieën om de Beleggersresultaten te verbeteren

hoewel we de markten niet kunnen controleren, kunnen we de belastingen controleren.

Dit is belangrijk omdat belastingen de grootste kosten zijn die beleggers in de loop van de tijd maken, volgens een studie van Hearts & Portefeuilles. En adviseurs hebben tal van mogelijkheden om citroenen om te zetten in limonade door beleggers te helpen belastingen te beheren op de volgende manieren:

  1. Tax-smart Asset Location
  2. Tax-loss Harvesting
  3. Tax-efficient Household Rebalancing
  4. Tax-smart Retirement Paycheque

Deze post is gericht op Tax-smart Asset Location en waarom het de eerste box is om de resultaten van beleggers en adviseurs in de loop van de tijd te verbeteren.

“Locatie, Locatie, Locatie”

we weten allemaal dat “locatie” de belangrijkste factor is in onroerend goed. Hetzelfde geldt voor investeringen. Er zijn drie verschillende soorten rekeningen – belastbaar, tax-uitgestelde, en tax-free – en elke registratie heeft een andere fiscale behandeling. Belangrijk is dat activa worden gehouden in de meest voordelige rekeningen. Een Morningstar-studie vond dat de locatie van activa 50 basispunten per jaar in waarde kan toevoegen. Niet alleen is de locatie van activa belangrijk voor het beheer van gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde activa, maar het is ook een van de redenen voor de groeiende trend waar belasting-uitgestelde lijfrenten worden opgenomen in het beheer van een huishouden portfolio extra activa locatie vuurkracht toe te voegen.

omdat belastingbeheer in het algemeen zo belangrijk is – en nog meer nu – hebben we een reeks posten over de mogelijkheid om uw klanten en uw praktijk te helpen door portefeuilles op huishoudniveau te beheren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.