Hva Er Asset Plassering?

Det har vært mye samtale på tvers av bransjen det siste året om betydningen av eiendelplassering. I kjølvannet av volatile markeder og usikre tider, vil du høre mye mer.

vi vil diskutere hva eiendelen plassering er og hvorfor det er viktig for investorer og bunnlinjen.

Hva Er Skatt-smart Eiendel Plassering?

Tax-smart eiendel plassering kan oppnås ved å finne skatte ineffektive eiendeler og inntektsgivende investeringer (obligasjoner, høy omsetning aksjer) i skattefordelte kontoer. Skatteeffektive eiendeler som skattefrie obligasjoner, langsiktige aksjer og Etfer er best plassert i skattepliktige kontoer.

aktivaallokering og aktiva plassering er noen ganger forvirret. Aktivaallokering har lenge vært en forsvarlig metode for å forvalte alle eierandeler i en husholdningsportefølje for å opprettholde en ønsket risikoprofil. I kjølvannet av historisk endring i markedene, bruker mange rådgivere skattesmarte eiendomsplasseringsstrategier for å sette husholdningsporteføljen på rett spor for å forbedre resultatene over tid etter hvert som markedene kommer tilbake.I tråd med viktigheten av å håndtere både risiko og skatt, kommer etablering av riktig aktivaallokering først, og deretter bør hver konto organiseres for å minimere skatter og opprettholde den samlede husholdningenes aktivaallokering ved å lokalisere hver eiendel i den optimale kontoen.

ved å koordinere styring av risiko og skatt, kan forbedrede resultater realiseres over tid for både investorer og rådgivere.

Skattestrategier For Å Forbedre Investorresultatene

Mens Vi ikke kan kontrollere markeder, kan vi kontrollere skatter.

dette er viktig da skatter er de største kostnadene investorer pådrar seg over tid, ifølge En Hearts & Lommebøker studie. Og rådgivere har mange muligheter til å slå sitroner i lemonade ved å hjelpe investorer administrere skatter på følgende måter:

  1. Skatt-smart Eiendel Plassering
  2. Skatt-tap Høsting
  3. Skatt effektiv Husholdning Rebalansering
  4. Skatt-smart Pensjon Lønnsslipp

dette innlegget er fokusert På Skatt-smart Eiendel Plassering og hvorfor det er den første boksen for å sjekke for å forbedre investor og rådgiver resultater over tid.

“Location, Location, Location”

Vi vet alle “location” er den viktigste faktoren i fast eiendom. Det samme kan sies om investeringer. Det er tre forskjellige kontotyper-skattepliktig, utsatt skatt og skattefri-og hver registrering har en annen skattebehandling. Det er viktig at eiendeler holdes i de mest fordelaktige kontoene. En Morningstar-studie fant at eiendelplassering kan legge til 50 basispoeng per år i verdi. Ikke bare er eiendelplassering viktig for å administrere kvalifiserte og ikke-kvalifiserte eiendeler, men det er også en av årsakene til den økende trenden der skattefordelte livrenter blir innlemmet i å administrere en husholdningsportefølje for å legge til ekstra eiendelplassering ildkraft.siden administrasjon av skatter er så viktig generelt-og enda mer nå-har vi en rekke innlegg om muligheten til å hjelpe dine kunder og din praksis ved å administrere porteføljer på husstandsnivå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.