PMC

jeg har kommet over en uvanlig sykehuspresentasjon av "blå lemmer" tre ganger i mine år med praksis, selv om forekomsten…