Research article Differential neurogenic effects of kaseiini-derived opioidipeptides on neuronal stem cells: implications for redox-based epigenetic changes

Food-derived peptides, such as β-casomorfin BCM7, have potential to cross the ruoansulatuskanavan and blood–brain barrier and are associated with neurological disorders and neurodevelopmental disorders. Olemme aiemmin perustaneet uuden mekanismin, jonka kautta BCM7 vaikuttaa hermosolujen antioksidanttitasoihin, mikä johtaa tulehduksellisiin seurauksiin. Tässä tutkimuksessa selvitimme kaseiinijohdannaisten peptidien vaikutuksia hermosolujen kehitykseen käyttämällä kokeellisena mallina hermokantasolujen neurogeneesiä (NSCs). Ensin tutkittiin solunsisäisten tiolimetaboliittien ohimeneviä muutoksia NSC: n erilaistumisen aikana (neurogeneesi). Seuraavaksi mitattiin ravinnosta johdettujen opioidipeptidien neurogeeniset vaikutukset sekä muutokset solunsisäisissä tiolimetaboliiteissa, redox-tilassa ja maailmanlaajuisissa DNA-metylaatiotasoissa. Havaitsimme, että NSCs: n neurogeneesiä edisti enemmän ihmisen BCM7, jota seurasi A2-johdettu BCM9 toisin kuin naudan bcm7, joka aiheutti astrosyyttien muodostumisen lisääntymistä. Vaikutus oli ilmeisin, kun ihmisen BCM7: ää annettiin 1 päivän ajan alkaen 3 päivän ajan postplatoinnin jälkeen, mikä on yhdenmukaista immunosytokemian kanssa. Lisäksi bovine bcm7: n ja morfiinin säätelemät neurogeeniset muutokset liittyivät glutationi/glutationidisulfidisuhteen kasvuun ja S-adenosyylimetioniini/s-adenosyylihomokysteiinisuhteen pienenemiseen, mikä viittaa redox-ja metylaatiotilojen muutoksiin. Lopulta naudan BCM7 ja morfiini vähensivät DNA: n metylaatiota NSCs: n erottamisessa. Tulokset viittaavat siihen, että ravinnosta johdetut opioidipeptidit ja morfiini säätelivät neurogeneesiä ja NSCs: n erilaistumista redox-tilan ja epigeneettisen säätelyn muutosten kautta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.