Spectral properties and luminescence mechanism of red emitting BCNO phosphors-RSC Advances (RSC Publishing)

Hvis du ikke er forfatter til denne artikel, og du ønsker at gengive materiale fra det i en tredjepart, der ikke er RSC-publikation, skal du formelt anmode om tilladelse ved hjælp af Copyright Clearance Center. Gå til vores instruktioner til brug af Copyright Clearance Center side for detaljer.

forfattere, der bidrager til RSC-publikationer (tidsskriftartikler, bøger eller bogkapitler) behøver ikke formelt at anmode om tilladelse til at gengive materiale indeholdt i denne artikel, forudsat at den korrekte bekræftelse gives med det gengivne materiale.

reproduceret materiale skal tilskrives som følger:

 • til reproduktion af materiale fra NJC:
  reproduceret fra Ref. Med tilladelse fra Center National de la Recherche videnskab (CNRS) og Royal Society of Chemistry.
 • til reproduktion af materiale fra PCCP:
  gengivet fra Ref. Med tilladelse fra PCCP ejerforeninger.
 • til reproduktion af materiale fra PPS:
  gengivet fra Ref. Med tilladelse fra European Society for Photobiology, European Photochemistry Association og Royal Society of Chemistry.
 • til reproduktion af materiale fra alle andre RSC tidsskrifter og bøger:
  gengivet fra Ref. Med tilladelse fra Royal Society of Chemistry.

Hvis materialet er blevet tilpasset i stedet for gengivet fra den oprindelige RSC-publikation “gengivet fra” kan erstattes med “tilpasset fra”.

i alle tilfælde Ref. Det er den sjette reference i listen over referencer.

Hvis du er forfatter til denne artikel, behøver du ikke formelt anmode om tilladelse til at gengive figurer, diagrammer osv. indeholdt i denne artikel i tredjepartspublikationer eller i en afhandling eller afhandling, forudsat at den korrekte bekræftelse gives med det gengivne materiale.

reproduceret materiale skal tilskrives som følger:

 • til reproduktion af materiale fra NJC:
  – gengivet med tilladelse fra Royal Society of Chemistry (RSC) på vegne af Center National de la Recherche Scientific (CNRS) og RSC
 • til reproduktion af materiale fra PCCP:
  – gengivet med tilladelse fra PCCP ejerforeninger
 • til reproduktion af materiale fra PPS:
  – gengivet med tilladelse fra Royal Society of Chemistry (RSC) på vegne af European Society for Photobiology, European Photochemistry Association og RSC
 • til reproduktion af materiale fra alle andre RSC – tidsskrifter:
  – gengivet med tilladelse fra Royal Society of Chemistry

Hvis du er forfatter til denne artikel, skal du stadig få tilladelse til at gengive hele artiklen i en tredjepartspublikation med undtagelse af reproduktion af hele artiklen i en afhandling eller afhandling.

oplysninger om gengivelse af materiale fra RSC-artikler med forskellige licenser er tilgængelige på vores Tilladelsesanmodningsside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.