‘ + logoHtml + ‘

kavárna podává snídani a oběd třídy “A” za cenu stanovenou krajskou školní radou. Studenti mohou také zakoupit položky menu jako a-la-carte. Studenti nesmí zakoupit položky a-la-carte pro ostatní studenty. Studenti nesmějí nakupovat položky z automatů na občerstvení, pokud je jejich účet na snídani / oběd záporný. Studenti obdrží první školní den bezplatný a snížený oběd. Pokud se chcete zúčastnit tohoto programu, Vyplňte prosím formulář černým inkoustem a nechte své dítě vrátit jej učiteli homeroomu. Rodičům se doporučuje vyplnit formulář. Studenti mohou platit předem za jídlo předem. Rodiče mohou také zaplatit předem pomocí našeho online systému. Informace naleznete na webových stránkách školy / okresu. Během snídaně a oběd krát, studenti v jídelně se očekává, že se budou chovat správně a aktivně pomáhat při udržování jídelny čistý, čistý a spořádaný. Jakékoli špatné chování může studenty podrobit disciplinárnímu řízení.

Meal Status

Breakfast Price

Lunch Price

Full Pay

Reduced Pay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.