Biotechnologie vs Biomedicínská věda vs Biomedicínské inženýrství (bioinženýrství)

plánování studia biotechnologie nebo biomedicínské vědy nebo biomedicínského inženýrství po třídě 12? Ale zmatená, která je lepší kariérní cesta, nebo kariérní rozsahy? Tento článek vám poskytne stručné pochopení oborů a kariérních oborů biotechnologie vs biomedicínská věda vs biomedicínské inženýrství (bioinženýrství).

biotechnologie

co je biotechnologie?

Biotechnologie je využití a aplikace biologických organismů a/nebo procesů pro průmyslové a jiné účely, zejména genetické manipulace mikroorganismů pro výrobu konkrétních produktů. Aby to jednoduchým způsobem, Biotechnologie je použití živých systémů a organismů vyvíjet nebo vyrábět produkty, nebo “jakékoliv technologické aplikace, která využívá biologických systémů, živých organismů nebo jejich derivátů k produkci nebo modifikaci výrobků či procesů pro specifické použití”. Konečným cílem biotechnologie je zlepšit kvalitu lidského života a zdraví.

Subject Fields & Applications of Biotechnology

Biotechnology vs Biomedical Science vs Biomedical Engineering (Bioengineering)
Careers in Biotechnology

Biotechnology finds applications in health & medicine, agriculture, food processing & preservation, bio-fuels & bio-energy, chemical industry, environmental management, waste management, mining, lesnictví, akvakultura, ochrana půdy atd. Biotechnologie se zabývá především přírodními vědami. Zjistěte více o hlavních doménách a aplikacích biotechnologie.

oblasti studia a předměty, na něž v rámci Biotechnologií, zejména molekulární biologie, biochemie, mikrobiologie, botanika, biologie systémů a statistiky. Seznámíte se se základními pojmy moderní biologie, včetně buněčné biologie, experimentálních technik a zpracování dat, genomiky a proteomiky. Navíc bude pokrývat základy tradiční inženýrské obory a biologie řešit problémy ve zdravotnictví. Na vysokoškolské úrovni, pokrýváte také základní vědy, matematika, inženýrství a vědy o živé přírodě.

kariéra v biotechnologii

v rámci biotechnologické dráhy bude vaše práce zaměřena na DNA, tkáně, mikroorganismy, bakterie, viry a komplexní proteiny. V závislosti na vašem zájmu, můžete si vybrat kariéru v oblasti léčiv, potravin & nápoje, zemědělství, průmyslové, chemické nebo životního prostředí. Biotechnologie je primárně oblast zaměřená na výzkum.

v Závislosti na specializaci a/nebo odborných znalostí, budete být viděn jako lékařské biotechnologist, farmaceutické biotechnologist, zemědělské biotechnologist, jídlo biotechnologist nebo průmyslové biotechnologist. Můžete se však také věnovat kariéře v oblasti prodeje, marketingu, regulačních záležitostí, akademické výuky. Biotechnologie je hlavně průmysl založený na produktech a ne průmysl služeb.

zde je typický bakalářský (ug) Program v biotechnologii.

B.tech. Biotechnologie Profesní Dráhu v Indii: Student ‘ s Point of View

Společné Problémy, kterým Čelí Biotechnologie Studenti v Indii – Studentské Perspektivy,

Biomedicínské Vědy

Biotechnologie vs Biomedicínské Vědy vs Biomedicínského Inženýrství (Bioinženýrství)

Co je Biomedicínské Vědy?

Biomedicínská věda je studium lidského těla, jeho struktury a funkce ve zdraví a nemocech. Primárním zaměřením biomedicínské vědy je porozumět mechanismům onemocnění (pomocí sofistikovaných technik) a pracovat na diagnostice a léčbě těchto nemocí. Biomedicínská věda se zabývá především fakty, teoriemi a modely popisujícími biologické a klinické jevy.

Předmět Pole & Aplikace Biomedicínských Věd

Jako student biomedicínské vědy student, budete studovat širokou škálu předmětů – biologie člověka, fyziologie, anatomie, patologie, molekulární & buněčné biologie, biochemie, mikrobiologie, farmakologie, biostatistiky, infekčních onemocnění, imunologie, neurologie, analytická chemie, bioinformatika, proteomika atd. Vaše zaměření bude na pochopení toho, jak buňky, orgány a systémy fungují v lidském těle ve zdravých a nemocných stavech.

Recommended Post: Summer School on Biological Sciences & Medicine for High School Students (Class VIII-XII) from May 27 in Kolkata

Careers in Biomedical Sciences

Biotechnology vs Biomedical Science vs Biomedical Engineering
Career Options after Bachelors (UG) in Biomedical Science

After graduation, you can either go for a career track in services. Tato trať zahrnuje diagnostické práce a laboratorní testy na klinikách, nemocnicích, diagnostických laboratořích a dokonce i forenzních laboratořích. Můžete také pracovat v průmyslu na vývoji nového a inovativního diagnostického procesu nebo zařízení. V rámci této trati budete úzce spolupracovat na histopatologii, lékařské mikrobiologii, imunologii a zdravotnických prostředcích.

Biotechnologie vs Biomedicínské Vědy vs Biomedicínského Inženýrství
Možnosti Kariéry po MS/ Ph.d. v Biomedicínské Vědy

další skladbu se točí hlavně kolem výzkumné práce na univerzitách, výzkumných ústavech a biotechnologických & farmaceutické společnosti, jako je Dopad na Zdraví Skupiny (impacth.co.uk). Vaše pozornost se zaměří na molekulární biologii, zvířecí modely, bílkovin práce, získávání dat & analýza atd. Můžete také mít kariéru v lékařském psaní, veřejné zdraví, technický prodej, marketing, a manažerské poradenství.

pokud jste držitelem bakalářského titulu v biomedicíně, můžete také získat postgraduální titul v medicíně. Tato trasa však není v Indii k dispozici. Zjistěte více o biomedicínské vědecké kariéře & Jobs.

zde je typický bakalářský (UG) kurz biomedicínských věd.

Biomedicínské inženýrství

co je Biomedicínské inženýrství?

Biomedicínské inženýrství (také známé jako bioinženýrství) je interdisciplinární a aplikovaný obor inženýrství a biologie.

Biomedicínské inženýrství obecně odkazuje na aplikaci bioinženýrství na humánní medicínu, zdravotní péči, chirurgii a rehabilitaci.

bioinženýrství oblasti zahrnuje především biomateriálů, biologický, bio-přístroje, lékařské zobrazování a zdravotnických zařízení.

Předmět Pole & Aplikace Biomedicínského Inženýrství

obor biomedicínské inženýrství zahrnuje uplatňování zásad strojírenství (strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, počítačových věd a chemického inženýrství), základních věd (fyziky, matematiky, chemie a biologie) a biotechnologie (tkáňové inženýrství, genetické inženýrství).

Biotechnologie vs Biomedicínské Vědy vs Biomedicínského Inženýrství

cílem biomedicínského inženýrství oboru je vyvíjet systémy, vybavení a zařízení za účelem řešení klinických problémů – oba diagnostika a terapeutika. Kromě diagnostiky a léčby nemocí hraje biomedicínské inženýrství také velkou roli při zmírňování, rehabilitaci a kompenzaci postižení a / nebo zranění. Některé z typických příkladů produktů biomedicínského inženýrství jsou protetika, prsní implantáty (jako ty, které jsou vidět na zdroji z vci v kosmetické chirurgii), kardiostimulátor, MRI atd.

Kariéra v Biomedicínském Inženýrství

Biomedicínských inženýrů často ve styku, a/nebo koordinovat s lékaři, kliničtí lékaři, vědci v oblasti biomedicíny a zdravotnictví. Biomedicínští inženýři využívají své odborné znalosti v oblasti strojírenství, vědy o živé přírodě a lékařských oborů. Titul v biomedicínském inženýrství vás připraví na návrh a vybudování lékařských systémů. Získáte školení k instalaci a testování produktů, jako je funkční zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI), pozitronová emisní tomografie (PET), elektronové mikroskopy, kardiostimulátory, kochleární implantáty. Naučíte se také kalibrovat, udržovat a opravovat lékařské nástroje. Zjistěte více o kariéře biomedicínského inženýrství: přehled, studie, nejlepší univerzity, a pracovní místa.

zde je typický program pro bakaláře (ug) v biomedicínském inženýrství.

Biotechnologie vs Biomedicínské Vědy vs Biomedicínského Inženýrství (Bioinženýrství) – Závěr

Všechny tři obory jsou velmi překrývají a velice inter-disciplinární. Ale mají rozdíly v koncepcích a aplikacích. Biotechnologické i biomedicínské sektory jsou průmyslem východu slunce v Indii a nabízejí vynikající pracovní příležitosti.

v lékařském výzkumu jsme dosáhli hodně. Nemoci životního stylu, jako je cukrovka, rakovina, srdeční infarkt a infekční onemocnění, však stále nejsou zcela vyřešeny. Kromě toho je vždy prostor pro inovace. Tak, rozsah biotechnologie, biomedicínská věda, a biomedicínské inženýrství se nikdy nezmenší. Můžete si také přečíst o Bio-farmaceutickém průmyslu v Indii: velikost trhu, nejlepší společnosti & startupy, výzvy & budoucí rozsahy.

můžete také sledovat následující videa o rozdílech mezi biotechnologií & kariéra biomedicínského inženýrství a biomedicínské vědy.

vybraný zdroj obrázku: Shiksha.com,

Kariérní Poradce | Studium v Zahraničí Poradce | Blogger & Obsah Obchodník | Solopreneur

Vědět Více O Mně,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.